Főoldal   |   Bevezető   |   Történet   |   Látnivalók   |   Hírmondó   |   Kapcsolat  

HÍREK-INFORMÁCIÓK

 

Tűzgyújtási tilalom egész Magyarország területén

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=monitor_tuzgyujtasi_tilalom

......................................................................................................

Harmadfokú hőségriasztás lesz szombattól

Az országos tisztifőorvos – az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, figyelembe véve az Országos Közegészségügyi Központ ajánlását – 2015. július 4. (szombat) 0:00 órától július 8. (szerda) 24:00 óráig a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást ad ki.

FŐBB ÜZENETEK A LAKOSSÁG RÉSZÉRE HŐHULLÁMOK  IDEJÉN

https://www.antsz.hu/hir1/150702-hosegriasztas-III-fok.html

KATASZTRÓFAVÉDELMI FELHÍVÁS A NYÁRI HŐSÉG IDEJÉRE: 

LETÖLTÉS

......................................................................................................

Avar és kerti  hulladék égetése

Tisztelt Alsónémediek!

2015. június 26-tól Alsónémedi település belterületén  az avar és kerti Hulladék égetése az alábbi időpontokban megengedett:

hétfőtől péntekig:  08.00 - 20.00 óra,

szombaton:           08.00 – 14.00 óra között.

Legfontosabb szabály: száraz állapotban és a környezet legkisebb zavarásával!

Az erről szóló  10/2015.( VI. 25.) önkormányzati rendelet – itt!

A Hírmondó júliusi számában a rendelet teljes Szövegét közöljük.         

                                                                    Dr. Percze Tünde jegyző

......................................................................................................

TIGÁZ-DSO KFT

értesíti az érintetteket, hogy ALSÓNÉMEDIN a gázszolgáltatást

2015. július 22-én 7:00 és 19:00 óra között szüneteltetik! 

További felvilágosítás: 06-80-300-300

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

....................................................................................................

Búcsú  - 2015. szeptember 20. Nagygödör

Vásárosok jelentkezését várjuk a Művelődési Házban a 06/29-337-198 illetve 06/70-771-2692 telefonszámon vagy a Polgármesteri Hivatal Titkárságán 06/29-337-101/11 ....................................................................................................

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Önkormányzat kérése alapján a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. a nyári időszakban is biztosítja a zöldhulladékok elszállítását havi 1 alkalommal.

Időpontok:             2015. augusztus 05.

A gyűjtés során kötegelve kerülnek elszállításra a kertekben a tavaszi munkák során keletkező kisebb ágak, gallyak. Az egyéb – nem kötegelhető – zöldhulladék pedig áttetsző zsákban helyezhető ki.

A vastagabb ágak, valamint az ömlesztve kihelyezett zöldhulladék nem kerül elszállításra.

Kérjük, hogy az összegyűjtött hulladékot reggel 6 óráig az ingatlan elé szíveskedjenek kihelyezni.

 Győrvári István Lászlóné Alsónémedi Ügyfélszolgálat

......................................................................................................

 Banki károsultak és eladósodott családok részére INGYENES segítségnyújtási lehetőség.

Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással kapcsolatos feladataiban.

A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkező ügyfelek részére ingyenes válságkezelési tanácsadást biztosítunk.

Az eladósodott családok részére tanácsadást biztosítunk most, illetve a későbbi magáncsőd eljárások során.

Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem támogatott hitelek) esetében pénzügyi visszatérítési és könnyítési segítséget biztosítunk. (ez határidős, csak az elkövetkező 2 hónapban van rá lehetőség)

Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület

70/253-2910, 70/432-8868

valsagkezeles2008@gmail.com

www.bankikarosultak.hu

....................................................................................

Védőnői méhnyakszűrési projekt

A PMKH Dabasi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály illetékességi területén két védőnő vesz részt a védőnői méhnyakszűrési projektben. Alsónémedin Bihari Lászlóné Alsónémedi I. Védőnői körzet védőnője.

Az ÁNTSZ-től Alsónémedi I. számú védőnői körzet területén élő hölgyek kapnak majd meghívólevelet, ők élhetnek a felkínált ingyenes szűrés lehetőségével.

 

Az ÁNTSZ részletes tájékoztatójának letöltése

Védőnői méhnyakszűrés Alsónémedin 2015. júliustól
 

Helye: Alsónémedi, Ady Endre utca 24. (Védőnői Szolgálat Tanácsadó)
Ideje:  Csütörtök 15-17 óra

Várakozás megelőzése érdekében előzetes időpont egyeztetést kérek. Telefonszámom:06-30/628-51-63


A szűrésen azok a hölgyek jelenhetnek meg, akik névre szóló meghívólevelet kaptak, melyet el kell 
hozni. Ha valaki nem kapott ilyen meghívólevelet, de 3 éve nem volt vizsgálaton, 25-65 év között. Alsónémedi I. körzetben  lakcímmel,  valamint Taj kártyával rendelkezik és szeretne részt venni, akkor megteheti.

                                                                  Bihari Lászlóné, Edit védőnő

..........................................................................................................

HAMAROSAN ELÉRHETŐ A MOSÓGÉP BESZERZÉSI PÁLYÁZAT

http://www.kormany.hu/download/0/cb/50000/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20Felh%C3%ADv%C3%A1s_MGCS_Mos%C3%B3g%C3%A9p.pdf

......................................................................................

MÁK TÁJÉKOZTATÓJA irodaváltozásról

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állam-háztartási Irodája (a továbbiakban: Iroda) új helyre költözik, ezért címe és levelezési címe 2015. június 1. napjától megváltozik.

Az Iroda új címe: 1138 Budapest, Váci út 135-139.

Az ügyfélfogadás 2015. június 1. napjától ezen a címen történik.

Az Iroda új levelezési (postafiók) címe: 1389 Budapest, Pf.: 105.

Az Iroda részére személyesen kézbesített iratok átvétele 2015. június 1. napjától a 1138 Budapest, Váci út 135-139. „A” lépcsőház" 6. emelet „Ügyfél bejárat” alatt történik.

Az Iroda munkatársai az Önök által ismert telefonszámokon továbbra is elérhetőek. Ügyintézésük során kérjük fenti tájékoztatásunk szíves figyelembevételét.

....................................................................................

TÖBBEKET ÉRDEKELT, hogy mikor van településünkön közvilágítás, így közöljük a szolgáltatótól kapott táblázatot.

A közforgalmú területek egész éjjeles mesterséges világításának be- és kikapcsolsi időpontjai - LETÖLTÉS

..........................................................................................

Tájékoztató családtámogatási feladatkörök 2015. április 1-jei változásáról - TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

..............................................................................

Ingyenes közlekedésbiztonsági e-learning képzés, amellyel akár KRESZ-tanfolyamot is nyerhetsz!

http://tanuloknak.hu/

http://www.kreszfelfrissito.hu/

..............................................................................

K Ö Z L E M É N Y 2.

Az előző közleményben tájékoztattuk a lakosságot Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata megtakarításait  kezelő Hungária Értékpapír Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. működésének felfüggesztéséről.

A közlemény kiadása óta történt események, tények:  

2015. március 16-án a Magyar Nemzeti Bank munkatársai  tanúként hallgatták meg a polgármestert, melyen a település jegyzője is jelen volt.

2015. március 19-én a Belügyminisztérium megkeresése kapcsán önkormányzatunk bejelentette érintettségét és annak mértékét a Hungária Zrt.-nél, mint felfüggesztett pénzintézetnél.

2015. március  23-án a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai helyszíni tanúmeghallgatást tartottak hivatalunkban, az önkormányzat pénzintézet felé fennálló követeléseit bizonyító iratokat lefoglalták.

Ugyanezen a napon az MNB által kirendelt felügyeleti biztos megküldte a Hungária Zrt. által nyilvántartott egyenlegközlőt.

2015. március 24-én jeleztük az önkormányzatnál nyilvántartott követelés összegét, mely alapján másnapra személyes egyeztetésre kaptunk időpontot.

2015. március 25-én a Felügyeleti Biztos munkatársai jegyzőkönyvben rögzítették az általuk kimutatott és az önkormányzatunknál nyilvántartott követelést, ill. az eltérés tényét.

Az egyeztetés során megállapításra került, hogy az Önkormányzatunknál 1.017.849.259 Ft, azaz Egymilliárd- tizenhétmillió-nyolcszáznegyvenkilencezer-kettőszázötvenkilenc forintban (vásárlási névérték) nyilvántartott Diszkont Kincstárjegy (állampapír) teljes egészében hiányzik az önkormányzat értékpapír számlájáról.

A pénzintézet nem az önkormányzat megbízásait teljesítette.

Mindezek ismeretében a képviselő-testület 2015. március 25-i ülésén módosította 2015. évi költségvetését oly módon, hogy a napi működést biztosító kötelezettségvállalásokon felül újabb kötelezettségeket a polgármester és az intézményvezetők nem vállalhatnak, egyúttal döntött arról, hogy az áprilisi soros ülésre el kell készíteni az új, kialakult helyzetet biztonsággal kezelő költségvetést.

Ezzel egyidejűleg önkormányzatunk tájékoztatja szerződéses partnereit, hogy  az önkormányzat és intézményei esetében fedezet nélküli kötelezettségvállalásokra nem került sor, beszállítói, partnerei felé vállalt kötelezettségeinek eleget tud tenni, az önkormányzat biztosítani tudja kötelező feladatainak ellátását!

A büntetőeljárás nyomozati szakaszban van, az  MNB, a felügyeleti biztos vizsgálata még tart, érdemi információkról, a vizsgálatok eredményéről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket, bővebben a következő Hírmondóban adunk tájékoztatást.

Az önkormányzat jogi képviselője útján a szükséges intézkedéseket megtette, a büntetőeljárásban sértetti minőségének, valamint polgári jogi igényének bejelentésére megbízást adott részére.

Önkormányzatunk és hivatalunk mindent megtesz és minden lehetséges, törvényes eszközt igénybe kíván venni a kialakult helyzet rendezésére.

Tisztelettel: Vincze József polgármester

K Ö Z L E M É N Y

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata az alábbi tájékoztatást adja:

Az önkormányzat az elmúlt évek fejlesztésekre szánt megtakarításait a Hungária Értékpapír Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt.-nál kezeli Diszkont Kincstárjegy (állampapír) formájában.

A megtakarítások össz. vásárlási névértéke: 1.017.849.259 Ft, azaz Egymilliárd-tizenhétmillió-nyolcszáznegyvenkilencezer-kettőszázötvenkilenc forint.

2015. március 6-án (pénteken) a  médiából értesült önkormányzatunk  is hogy az MNB a Hungária Zrt. tevékenységét részlegesen felfüggesztette.

Tájékoztatás kérés végett még aznap írásban megkereste önkormányzatunk az MNB által kirendelt Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft-t, melyben tájékoztatást kért. Válasz a megkeresésre a közlemény kiadásáig nem érkezett.

2015. március 9-én (hétfőn) az ügyben valamennyi érintettet személyesen megkerestünk, délutánra rendkívüli testületi ülés került összehívásra a reményeink szerint napközben megszerzett információk megbeszélésére és a szükséges intézkedések megtétele miatt.

A képviselő-testület rendkívüli ülése érdemi információkat – azok hiánya miatt - nem tudott tárgyalni.

Közzé tesszük az egyhangúan elfogadott határozatot. Az érdemi és közérdekű információkról a honlapon haladéktalanul tájékoztatjuk Önöket.

55/2015. (III. 09.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete meghallgatta a polgármester tájékoztatását, miszerint  az önkormányzat megtakarításait kezelő Hungária Értékpapír Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank felfüggesztette.

Tudomásul veszi, hogy  a mai napon a polgármester személyes megkeresésére sem a Hungária Zrt, sem a Keller Zrt. értéktár, sem  a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft., sem a Magyar Nemzeti Bank érdemi információt – a folyamatban lévő eljárásra való tekintettel - nem adott.

Az MNB  tájékoztatása szerint a  Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft. által kirendelt  felügyeleti biztos vizsgálatának a lezárta után tudnak információt szolgáltatni.

A testület kéri a polgármestert, hogy amennyiben az önkormányzat  megtakarításával kapcsolatban érdemi információk birtokába jut, úgy arról haladéktalanul -  nyílt ülés formájában - tájékoztassa a képviselő-testületet, valamint a település lakosságát.

Határidő: értelemszerű

Felelős: polgármester

 

Alsónémedi, 2015. március 10.

                                                        Tisztelettel: Vincze József polgármester

.......................................................................................................

Lakossági szelektív hulladékgyűjtés!

A Vertikál Nonprofit Zrt. - mint közszolgáltató – alvállalkozójaként a Kunépszolg Kft. júniustól Alsónémedin is elindítja a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést üveg és bizonyos műanyag csomagolási hulladékokra, alu italos dobozokra és papírra.

Szelektív hulladékgyűjtő kuka ürítési és zöldhulledék elszállítási tájékoztató és 2015. évi naptár LETÖLTÉSE

Üveggyűjtő edények is kikerültek a településen – CBA Cent, Iskola u., Bajcsy u., Nagygödör-tér és Dózsa Gy. tér –, melyekbe csak öblösüvegek tehetők.

Házhoz menő lomtalanítás

 A Vertikál Nonprofit Zrt. évente 1 alkalommal biztosítja - az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban - a háztól történő, háztartásban keletkezett lom elszállítását. Pl. feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

 • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
 • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
 • veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
 • heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék!

Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott régiós elérhetőségen jelezze a szolgáltató felé a 06-24-535-535 telefonszámon. (A telefonáláskor azonosító számára szükség lesz, mely a számlán megtalálható!)

 Győrvári István Lászlóné

Alsónémedi Ügyfélszolgálat

..................................................................................................................................

SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS ÉS TŰZMEGELŐZÉS

2015. március 5-től hatályos szabályozás letöltése

 Ebösszeírás – adatváltozás - mit is kell tennem?

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B § (1) bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Alsónémedin ezen teljeskörű összeírásra 2013. tavaszán került sor az alábbiak figyelembe vételével: 

 • Az összeírás önbevallásos módszerrel történt.
 • Az ebösszeíró adatlapot ebenként kellett kiállítani.
 • Arról is nyilatkozni kellett, ha valakinek nincs kutyája.
 • 2013. január 1-jétől a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. Az önkormányzat az ebösszeírás kezdetekor felhívta a figyelmet: ha a kutyatulajdonos ennek a kötelezettségének még nem tett eleget, az adatlap kitöltése előtt azt pótolja.
 • A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles a magán állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megváltozása miatt történő adatmódosítás díjmentes.
 • Ha nincs beültetett chip, minimum 45 ezer forint állatvédelmi bírság szabható ki. Harmincezer forint bírsággal az a tulajdonos sújtható, aki nem szolgáltatott adatot négylábú kedvencéről.

Fontos tudni, hogy az ebtulajdonosok a 2013-as összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat írásban jelezni:

 • szaporulat, akkor össze nem írt eb          – 1. sz. melléklet
 • az összeírt eb már nincs a tartásunkban – 2. sz. melléklet

Ehhez a nyomtatványt a település honlapjáról (www.alsonemedi.hu – Ügyintézés/ nyomtatványok) letölthetik, ill.  hivatalunkban beszerezhetik.

Egyeztetés céljából keresse hivatalunkat ügyfélfogadási időben személyesen vagy telefonon.

A legközelebbi összeírás várható időpontja 2016. év eleje.

                                                                         Dr. Percze Tünde jegyző

..................................................................................................................................

Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatal Alsónémedi Kirendeltsége a lakosság szolgálatában

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. március 1-jétől a Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatalának Alsónémedi Kirendeltségének (2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának épülete 3-as szoba) ügyfélfogadási ideje az alábbiak szerint alakul:

hétfő: 12.30-17.30 óráig

és 2015. május 06-tól péntek: 8.00-12.00 óráig 

Elérhetőség ügyfélfogadási időben: 06-29-337-101

2015. március 1-től átalakul a szociális támogatási rendszer!

Az Alsónémedi Kirendeltségen intézhető ügyek, beadható kérelmek:

- időskorúak járadéka megállapítása, felülvizsgálata,

- ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata,

- alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása, gyógyszerkeret felülvizsgálata,

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása,

- a munkaképeseknek nyújtandó foglalkozást helyettesítő támogatás (fht),

- a nem munkaképeseknek nyújtandó egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (korábbi nevén rendszeres szociális segély).

 Ezen túl a kérelem benyújtható:

- a polgármesteri hivataloknál, amelyek továbbítják a járási hivatalok részére,

- járási hivataloknál ügyfélfogadási időben,

- a kormányablakokban,

- a járási hivatalok települési ügysegédeinél,

- valamint postai úton is.

Kérjük Önöket, hogy bizalommal keressék fel a Kirendeltség ügyintézőit!

  Babák László hivatalvezető

.............................................................................................................

HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosítása kapcsán letölthető anyagok:  

Részletes lakossági tárjékoztató letöltése a véleményezésről és egyeztetésről

1. Partnerségi szabályzat

2. HÉSZ tájékoztató

3. HÉSZ rendelet-tervezet

4. Térképek: 1.  2.  3.  4. 

5. Jelenleg hatályos HÉSZ és térképei 1.  2.  3. valamint a 22/2013.(XI.26.) sz. rendeleti módosítása és annak térképe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
..........................................................................

VÁLTOZNAK A PÁLINKAFŐZÁS SZABÁLYAI ÉS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG IS TERHELI A PÁLINKAFŐZŐ BERENDEZÉSSEL RENDELKEZŐKET!

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14161.pdf (29. oldaltól)

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300127.TV

Desztilláló berendezés bejelentőlap

A magánfőzés keretében a tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítésének szabályai 2015. január 1-jétől

Tájékoztató

Bejelentőlap

http://www.nav.gov.hu/nav/ado/jovedeki_ado/tajekoztatok_informaciok/tajekoztatok/Felhivas_a_maganfozo_20150113.html
..........................................................................

 

AGGLOMERÁCIÓ IDŐJÁRÁSA

 ..........................................................

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha

neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri.

Januári ügyfélfogadások a közelben az itt letölthető plakáton olvashatók!

..............................................................................................................................

DROGPREVENCIÓ SZÜLŐKNEK  

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

DABASI ÜGYFÉLFOGADÁS ELÉRHETŐSÉGE

..........................................................

JÖVŐBENI BERUHÁZÁSOKKAL, TERVEKKEL KAPCSOLATBAN LETÖLTHETŐ ANYAGOK:

TEMETŐI   FÁSÍTÁSSAL  KAPCSOLATBAN  LETÖLTHETŐ ANYAGOK   

1.   2.   3.   4.

ÁRPÁD-FŐ UTCAI BUSZVÁRÓ FELÚJÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN  LETÖLTHETŐ ANYAGOK   

1-borító   2-műszaki leírás  

Tervlapok: 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9. 10.  11.  12. 

Látványtervek    Helyszíni fotók

.................................................................................................................

   
Tisztelt Alsónémediek!

Önkormányzatunk felé sok-sok jelzés, igény érkezett az elmúlt időszakban arra vonatkozóan, hogy tegyük közzé az önkormányzati rendezvényeken a profi fotósok által készített fotókat, az események megörökített pillanatait.

A jövőben a település honlapján (www.alsonemedi.hu) „Önkormányzati rendezvények Képgaléria” elnevezés alatt szeretnénk közölni a legjobban sikerült fotókat, természetesen válogatás, áttekintés után.

Csakúgy, mint korábban a Hírmondó oldalain megjelentek esetében  tiszteletben kívánjuk tartani a személyiségi jogokat, ezért kérjük, hogy amennyiben Ön, mint magánszemély le kívánja tiltani az Önről készült fotó megjelenését, úgy erre vonatkozó nyilatkozatát juttassa el a Polgármesteri Hivatalba.

..........................................................................

 Fogyasztóvédelmi panasziroda és tanácsadó szolgálat Pest Megyében

Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás? Amennyiben magánszemélyként, mikro-, kis- és középvállalkozásként, civil szervezetként, társasházként nem tudja rendezni fogyasztói jogvitáját egy vállalkozással, vegye igénybe a Pest Megyei Békéltető Testület segítségét. Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Pest Megyei Békéltető Testület  http://www.panaszrendezes.hu/

http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/panaszkuldes

  ......................................................................................................................................

Ellenőrizhető a dolgozó bejelentése

 Komoly hátrány érheti azokat, akiket munkáltatójuk „feketén”, azaz bejelentés nélkül alkalmaz. A következmények érinthetik a nyugdíjat, a táppénzt és egyéb ellátásokat és például a hitelfelvételhez szükséges jövedelemigazolást is.

A munkavállalás előtt célszerű a leendő foglalkoztatót ellenőrizni a NAV honlapján (www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok), ahol az adatbázisok tartalmazzák a hátralékos, a felfüggesztett, a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató gazdálkodókat, amelyeknél kockázatos lehet a munkavállalás.

TELJES TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

.................................................................

Már telefonon is kérhetünk adóigazolást

a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén (ÜCC) keresztül a 06-40/20-21-22-es kék számon

Tájékoztató letöltése

..........................................................

Vácon a Vakok Állami Intézete látássérült személyek részére elemi rehabilitációs szolgáltatást biztosít

Tájékoztató letöltése

..........................................................

Alsónémedi közigazgatási határán belül a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás

2015. január 06-tól július 30-ig tart!

 

ALSÓNÉMEDIN 2014. január 01-től a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatokat a Dunaharaszti Kirendeltség látja el!

Tájékoztatásul fontosabb elérhetőségeik:

Dunaharaszti Kirendeltség 2330 Dunaharaszti, Fő út 46. 

Ügyfélfogadás: hétfő: 12-16, szerda: 8-16, péntek: 8-11

Tel.: 06-40-918-025/236-os mellék

E-mail: dunaharaszti@magyarkemeny.hu

DÍJTÁBLÁZAT   LETÖLTÉSE

..........................................................

A D Ó S L I S T A!

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiakban közzé tesszük a helyi adóhatóságnál a százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer – forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózók nevét (elnevezését), lakóhelyét, telephelyét, adóazonosító/adószámát és az adótartozás összegét.

 Tájékoztatjuk a hátralékkal rendelkező adózókat, hogy a lista összetétele időközönként frissítésre kerül.

A frissített lista megtekinthető itt - hamarosan! 

............................................................................................................

Az általános iskolai és a sportcsarnoki részben lévő sportcélú helységek bérbe vehetők!

Részletes felhívás letöltése

.........................

INGATLAN   ÉRTÉKESÍTÉS, BÉRBEADÁS

.........................

Pest Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának Jogi Segítségnyújtási Osztálya új helyre költözik

...............................

PÁLYÁZATI   HÍREK-ANYAGOK

 

Szervezetfejlesztés az agglomerálódás nehézségeivel küzdő Alsónémedi Önkormányzatánál


Összefoglaló

 Költségvetés

A támogatás mértéke: 15 980 900 Ft

A projekt kezdete: 2013.12.01.

A projekt vége: 2014.11.30.

 Együttműködő partnerek:

Szervezetfejlesztési szakértő: Community-Solution Kft. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, 3508/c/7 hrsz.

Szoftverfejlesztés: StartIT Kft. Székhely: 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos út 41.

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása: Promotron Bt. Székhely: 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 30. III/7.

Rendezvényszervezés: Pharmacomm Consulting Kft. Székhely: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 42.

 ................................................

NFÜ ÉRTESÍTÉS - Pályázat Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Vízjogi létesítési engedély


 

........................................


SAJTÓKÖZLEMÉNY   LETÖLTÉSE

Négy település összefogásával vízbázisvédelmi projekt indult októberben

Bugyi – Alsónémedi – Kakucs - Örkény üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata

Cím: 4831 Bugyi, Beleznay tér 1.

Honlap: www.bugyi.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu


........................................

"Alsónémedi, Széchenyi István Általános Iskolában 4 sávos futópálya, távolugró, súlylökő, többfunkciós sportpálya kialakítása” tárgyú építés kivitelezés" - Tájékoztatás szerződés teljesítéséről

........................................

Településközpont pályázattal megvalósuló beruházással kapcsolatos  információk


Megvalósulási tájékoztató

Hírmondó 2010. február

Hírmondó 2010. május

Hírmondó 2010. november

Hírmondó 2011. január

Hírmondó 2011. június

.............................


Megvalósulási tájékoztató

 
© 2010 - minden jog fentartva - http://www.alsonemedi.hu