Főoldal   |   Bevezető   |   Történet   |   Látnivalók   |   Hírmondó   |   Kapcsolat  

HÍREK-INFORMÁCIÓK 

 

A település minden lakójának kívánok a magam és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata nevében

áldott, szép húsvétot!

Vincze József polgármester

....................................................................................

ÜNNEPEK KÖRÜLI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND VÁLTOZÁS!!!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2014. április 21-én (hétfőn) esedékes szemétszállítást 2014. április 19-én, szombaton 06 órától végzi a szolgáltató!

Kérjük, hogy szombaton reggel 06 órára mindenki, – akinek hétfőn lenne esedékes a hulladékszállítás – tegye ki kukáját!

 ..............................................................................

LOMTALANÍTÁS 2014.

 Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az új közszolgáltató évi 1 lomtalanítást vállalt településünkön. Erre a cég ütemterve alapján

2014. április 28-án kerül sor

melyre a Vertikál Zrt-től az alábbi felhívás érkezett Önök felé, amit kérünk, szíveskedjenek betartani!

Előzetes egyeztetés alapján 2014. április 28-án lomtalanítást tartunk Alsónémedi településen. Megkérjük a lakosságot, hogy aznap reggel legkésőbb 7 órára helyezzék ki a lomokat az ingatlan elé.

TELJES TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

 ..............................................................................

Tisztelt Gazdálkodók!

Az idei évben is elérkezett a TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS és ehhez kapcsolódó támogatások beadási ideje.

Támogatás igénylő időszak április 14-én kezdődik, határidő pedig 2014 május 15!!!

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

 ..............................................................................

Ócsai Földtulajdonosi Közgyűlés bérleti kifizetések

Kifizetés időpontja: 2014. április 07. 15-18 óra között

HIRDETMÉNY LETÖLTÉSE

(A hirdetményt is olvassák el!)

....................................................................................................

2014. január 01-től törvényi változások miatt új hulladékgazdálkodási közszolgáltató lesz településünkön!

közszolgáltatási szerződés letöltése

2014.01.01-től változik a hulladékszállítási díj támogatása is!

Kivonat a 25/2013. (XII.18.) sz., A helyi szociális ellátásokról szóló rendeletből:

"11. Hulladékszállítási díj támogatása

19. § (1) Az Önkormányzat a település lakossága részére rendszeres ellátásként - kérelemre - támogatást nyújt a települési szilárd hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatás díjának megfizetéséhez.   

(2) A mindenkori hulladékszállítási díjból díjfizetési kedvezményben részesül:

a) a 60. életévét betöltött egyedülálló, az életévének betöltését követő hónap elsejétől,   amennyiben ő az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos használója,

b) az a kétszemélyes háztartás, melynek mindkét tagja a 70. életévét betöltötte, a fiatalabbik személy 70. életévének betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben ők az ingatlan tulajdonosai, haszonélvezői és egyedüli, kizárólagos használói,

(3) Az ellátás összege a kérelmező által  igénybevett edényre számított  hulladékszállítási díj 50%-a.

(4) Díjfizetési mentességben részesül továbbá kérelem alapján az az ingatlantulajdonos, akinek az ingatlanára nincs bejelentett természetes vagy jogi személy, és életvitelszerűen nem tartózkodik ott senki. A kérelmet a Hivatalban kell benyújtani és nyilatkozni a feltételek fennállásáról."

Településünkön helyi ügyfélszolgálat működik 2014. január 01-től!

Ügyfélszolgálat: Opál Ház – Könyvtár: minden kedden 16-18 óráig.

Zsákot is ügyfélfogadáskor lehet vásárolni

E-mail: hulladekszallitas@alsonemedi.hu

Amennyiben kérdése van, úgy keresse a Polgármesteri Hivatalban Győrváriné Erzsikét a 06-29-337-101/11-es telefonszámon (a helyi ügyfélszolgálati munkatárs is ő lesz).

A nem természetes személy igénybevevőknek (jogi személyek, vállalkozások, üzletek, stb.) közvetlenül az új közszolgáltatóval kell szerződést kötnie 2014. február 1-ig. Ügyintézés: Major Mónika +36-30-204-5090

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

NYILATKOZAT LETÖLTÉSE

..........................................................

2014. május 1-jétől szigorodnak a földtulajdonszerzés szabályai

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

(Megjelenik az Alsónémedi Hírmondó 2014. februári számában.)

 ..........................................................


AGGLOMERÁCIÓ IDŐJÁRÁSA

..........................................................

ERZSÉBET-TÁBOR PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK!

Elérhető az alábbi oldalról: http://palyazatmenedzser.hu/cimke/erzsebet-tabor/

Erzsébet-program 2014. évi újdonságairól szóló sajtóközlemény (Pest megye)

..........................................................

Barátság I. kőolajvezeték rekonstrukció - közigazgatási hatósági eljárás végzés

HIRDETMÉNY LETÖLTÉSE

.........................................................

Már telefonon is kérhetünk adóigazolást

a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén (ÜCC) keresztül a 06-40/20-21-22-es kék számon

Tájékoztató letöltése

..........................................................

Jelentkezz te is a Gyáli Járási Önkéntes

Mentőcsoportba! Egyének, civil közösségek és munkahelyi csapatok jelentkezését is
várjuk!

Felhívás letöltése

..........................................................

Vácon a Vakok Állami Intézete látássérült személyek részére elemi rehabilitációs szolgáltatást biztosít

Tájékoztató letöltése

..........................................................

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS

Alsónémedi közigazgatási határán belül a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás időpontja ismét módosult, 2014. július 30-ig tart.

(A 2014. évi második alkalmas munkavégzés tervezett időpontja 2014. IV. negyedév.)

A dolgozók névre szóló, arcképes kitűzőkkel rendelkeznek, díjat szednek, de csak nyugtát adnak! A számlát postán küldi ki a szolgáltató!

Magyar Kémény Kft. (7400 Kaposvár, Petőfi tér 1.) 

FIGYELEM    VÁLTOZÁS!!!!!

ALSÓNÉMEDIN 2014. január 01-től a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatokat a Dunaharaszti Kirendeltség látja el!

Tájékoztatásul fontosabb elérhetőségeik:

Dunaharaszti Kirendeltség 2330 Dunaharaszti, Fő út 46. 

Ügyfélfogadás: hétfő: 12-16, szerda: 8-16, péntek: 8-11

Tel.: 06-40-918-025/236-os mellék

E-mail: dunaharaszti@magyarkemeny.hu

DÍJTÁBLÁZAT   LETÖLTÉSE

..........................................................

Útdíj fizetése alóli mentesülés részletes szabályairól  

KÉRELEM LETÖLTÉSE

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ ÉS TUDNIVALÓK

...........................................................................................................

A D Ó S L I S T A!

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiakban közzé tesszük a helyi adóhatóságnál a százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer – forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózók nevét (elnevezését), lakóhelyét, telephelyét, adóazonosító/adószámát és az adótartozás összegét.

 Tájékoztatjuk a hátralékkal rendelkező adózókat, hogy a lista összetétele időközönként frissítésre kerül.

A lista megtekinthető itt ! 

(2013.10.31-i könyvelés)

............................................................................................................

MI MENNYI 2013. JANUÁR 01-TŐL

................................... 

Segítség bajba jutott hiteleseknek és

eladósodott családoknak

.................................

Tájékoztatás az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási díjakról

.........................

Az általános iskolai és a sportcsarnoki részben lévő sportcélú helységek bérbe vehetők!

Részletes felhívás letöltése

.........................

INGATLAN   ÉRTÉKESÍTÉS, BÉRBEADÁS

.........................

Pest Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának Jogi Segítségnyújtási Osztálya új helyre költözik

...............................

PÁLYÁZATI   HÍREK-ANYAGOK

 

Szervezetfejlesztés az agglomerálódás nehézségeivel küzdő Alsónémedi Önkormányzatánál


Koncepció

Költségvetés

........................................

NFÜ ÉRTESÍTÉS - Pályázat Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS


 

........................................


SAJTÓKÖZLEMÉNY   LETÖLTÉSE

Négy település összefogásával vízbázisvédelmi projekt indult októberben

Bugyi – Alsónémedi – Kakucs - Örkény üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata

Cím: 4831 Bugyi, Beleznay tér 1.

Honlap: www.bugyi.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu


........................................

"Alsónémedi, Széchenyi István Általános Iskolában 4 sávos futópálya, távolugró, súlylökő, többfunkciós sportpálya kialakítása” tárgyú építés kivitelezés" - Tájékoztatás szerződés teljesítéséről

........................................

Településközpont pályázattal megvalósuló beruházással kapcsolatos  információk


Megvalósulási tájékoztató

Hírmondó 2010. február

Hírmondó 2010. május

Hírmondó 2010. november

Hírmondó 2011. január

Hírmondó 2011. június

.............................


Megvalósulási tájékoztató

 


 
© 2010 - minden jog fentartva - http://www.alsonemedi.hu