Eseménynaptár

 

Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuális híreink

A teljes listához

Címkefelhő

adószámla (2), állás (13), álláshirdetés (3), bevallás (4), Bursa Hungarica (2), busz (2), csalók (2), csőtörés (3), dtkh (3), egyeztetés (3), elbír (3), felsőoktatás (3), fogászat (3), fogorvos (5), föld (2), gépjárműadó (2), gyál (4), háziorvos (3), hész (4), hirdetmény (3), hivatal (6), hulladék (9), iskola (6), katasztrófavédelem (3), kéményseprő (2), kérdőív (5), kerékpárút (3), koronavírus (13), nav (16), népszavazás (3), ócsa (3), okmányiroda (7), orvos (6), őstermelő (3), pályázat (12), pénzügy (2), rendelés (8), rendelet (2), sárga (3), szelektív (6), szja (6), tájékoztatás (3), támogatás (4), tartozás (3), ügyfélfogadás (7), ügyfélszolgálat (4), vállalkozó (2), védőoltás (6), videó (3), víz (6)

Hírek

Melyik orvoshoz, melyik védőnőhöz tartozunk?

| 2017.04.07. 07:53:57 | Önkormányzat

Vissza

Olvassa el az erről szóló helyi rendeletet:

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2017.( III.30.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi  és védőnői körzetek megállapításáról

 

 

Alsónémedi  Nagyközség Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1.§

E rendelet célja, hogy megállapítsa Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetek számát és az egyes körzetekhez tartozó területek elosztását az egészségügyi alapellátás kiegyenlített nyújtásának biztosítása érdekében.

 

2. A rendelet hatálya

2. §

(1)   E rendelet területi hatálya az Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.

(2)   E rendelet személyi hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén egészségügyi alapellátást végző felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi egészségügyi ellátást biztosító orvosokra,  a védőnőkre, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra továbbá mindezen alapellátást igénybevevőkre  terjed ki.

 

3. A háziorvosi körzetek megállapítása

3. §

(1)   Az Önkormányzat közigazgatási területén két háziorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2)   Az I. számú háziorvosi körzethez tartozó közterületek jegyzékét jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3)   Az II. számú háziorvosi körzethez tartozó közterületek jegyzékét jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

 

4. A házi gyermekorvosi körzetek megállapítása

4. §

(1)   Az Önkormányzat közigazgatási területén egy gyermekorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2)   A házi gyermekorvosi körzet   Alsónémedi Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

 

5. A fogorvosi körzetek megállapítása

5. §

(1)   Az Önkormányzat közigazgatási területén egy vegyes fogorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

A fogorvosi körzet székhelye: 2351 Alsónémedi, Fő út  44.

(2)   Alsónémedi  Nagyközség Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot.

(3)    A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet, valamint a fogorvosi sürgősségi  ellátás (hétvégén és ünnepnapokon)  székhelye: Szájsebészet – 1088 Budapest, Szentkirályi u. 40.

 

6. Védőnői körzetek kialakítása

6.§

(1) Az Önkormányzat közigazgatási területén két védőnői körzet működik területi ellátási  kötelezettséggel.

(2) Az I. számú védőnői körzethez tartozó közterületek jegyzékét jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az II. számú védőnői körzethez tartozó közterületek jegyzékét jelen rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

 

7. Iskola-egészségügyi ellátás

7.§

(1)   Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egy iskola egészségügyi körzetet hoz létre.

(2)   Az iskola-egészségügyi ellátás a gyermekorvos és védőnők együttes szolgáltatásából áll.

(3) A védőnők iskola-egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatmegoszlása:

a) I. számú védőnői körzet védőnője: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Szent István téri telephelye és az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola 1-4. évfolyama, valamint 7. évfolyamán tanuló diákok.

b) II. számú védőnői körzet védőnője: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Rákóczi utcai telephelye és az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola 5-6. évfolyamán, valamint 8. évfolyamán tanuló diákok.

 

8. Ügyeleti ellátás

      8.§.

(1)   Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat az Ócsa-Alsónémedi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás által, a Nagykadácsi Kft.-vel kötött megbízási szerződés alapján látja el.

(2)   Az ügyeleti ellátás székhelye: 2364 Ócsa,  Szabadság tér 4. (Egészségház)

 

9. Záró rendelkezések

9. §

 (1) Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek kijelöléséről szóló 5/2002.(04.29.)számú  önkormányzati rendelete.

 

 

Vincze József polgármester sk.           Dr. Percze Tünde jegyző sk.

 

A rendelet kihirdetve:  2017. március 30. 

 


 

       1.sz. melléklet

 I. számú  háziorvosi körzethez tartozó területek

 I. körzet: Dr. Papp Zsolt háziorvos

 • Ady Endre utca                                
 • Arany János utca                                
 • Aranyág utca                                                            
 • Árpád utca                                           
 • Bajnoki szőlő                                      
 • Belső szőlő                                                                 
 • Bercsényi utca                                                            
 • Deák Ferenc utca 35  - 77-ig  és  14 -  66-ig                        
 • Diófa utca                                                                   
 • Domb utca                                                                
 • Felsőerdősor utca                                
 • Feltáró utca                                       
 • GLS Európa utca                                                       
 • Haraszti út 21 - 153-ig és  22 - 156-ig
 • Határ u
 • Hunyadi utca             
 • Ibolya utca                                        
 • Jácint utca                             
 • József Attila utca                  
 • Kápolna utca                                   
 • Kistói utca                             
 • Kölcsey Ferenc utca              
 • Liliom utca 63 - 109-ig és 64 - 126-ig
 • Május 1. tér                                      
 • Mátyás király utca
 • Nagygödör tér                         
 • Nefelejcs utca                                     
 • Nyárfa utca
 • Orgona utca                                      
 • Öreg-tó utca                                        
 • Összekötő utca                                                         
 • Páskom utca                          
 • Róna utca                                          
 • Sertéstelepi utca                    
 • Széchenyi utca 77- 183-ig és 68 – 184-ig
 • Szent István tér                                 
 • Szilágyi Erzsébet utca           
 • Tagi utca                                                                   
 • Tankcsapda utca                                                                  
 • Toldi Miklós utca                           
 • Tsz tanya                                                                
 • Tulipán utca                                    
 • Vállalkozói utca                                                     
 • Zrínyi Miklós utca                            

 


 

2.sz. melléklet

                     II. számú  háziorvosi körzethez tartozó területek

 II. körzet: Dr. Deutsch Judit háziorvos

 • Akácfa utca                                                 
 • Alsóerdősor utca                                            
 • Bajcsy Zs. utca                                             
 • Damjanich utca                                         
 • Deák Ferenc utca 1 - 33-ig és 2 - 12-ig
 • Déli utca                                                                   
 • Dózsa György tér                                       
 • Felsőráda tanya                                         
 • Fő út                                                 
 • Fő úti erdő
 • Garay bíró utca                                                     
 • Halászy Károly utca                                   
 • Haraszti út 1 - 19-ig és 2 - 20-ig
 • Hold utca                                                       
 • Hős utca                                                          
 • Iskola utca                                                    
 • Jókai utca                                          
 • Kinizsi utca                                                  
 • Kisfaludy utca                                             
 • Kossuth utca                                            
 • Liliom utca 1 - 61-ig és 2 - 62-ig                 
 • Magyari utca                         
 • Nap utca                                                        
 • Ó utca                                                           
 • Ócsai út
 • Páskom utca  
 • Petőfi utca                                                     
 • Rákóczi utca                                                 
 • Somogyi Béla utca                                      
 • Szabadság tér                                             
 • Széchenyi utca 1 - 75-ig és  2 - 66-ig
 • Temető utca                                      
 • Templom tér                                      
 • Templom utca                                   
 • Ványi  utca                                       
 • Vásártér utca                                                
 • Veresmarty József utca                                
 • Vörösmarty utca                   

 


 

3.sz. melléklet

  I. számú védőnői körzethez tartozó területek

Ikörzet: Bihari Lászlóné védőnő

 • Ady Endre utca                               
 • Arany János utca                               
 • Aranyág utca                                                            
 • Árpád utca                                           
 • Bercsényi utca                                                            
 • Deák Ferenc utca                                              
 • Diófa utca                                                                   
 • Domb utca                                                                
 • Feltáró utca
 • Fő út 1 – 33/A-ig és 2 – 8-ig                               
 • GLS Európa utca                                                       
 • Haraszti út 11 - 153-ig és  22 - 156-ig
 • Határ utca
 • Hunyadi utca             
 • Ibolya utca
 • Iskola utca                                        
 • Jácint utca                             
 • József Attila utca                  
 • Kápolna utca 43 - 83-ig és 62 -  102/A.-ig 
 • Kisfaludy utca                                                  
 • Kistói utca                             
 • Kölcsey Ferenc utca              
 • Május 1. tér                                      
 • Mátyás király utca
 • Nagygödör tér                         
 • Nefelejcs utca                                     
 • Nyárfa utca
 • Orgona utca                                      
 • Öreg-tó utca                                        
 • Összekötő utca                                                                                
 • Róna utca                                          
 • Sertéstelepi utca                    
 • Széchenyi utca 145 - 183-ig és 142 - 184-ig
 • Szent István tér                                 
 • Szilágyi Erzsébet utca           
 • Tagi utca                                                                   
 • Tankcsapda utca                                                                  
 • Toldi Miklós utca                           
 • Tsz tanya                                                                
 • Tulipán utca                                    
 • Vállalkozói utca                                                     
 • Zrínyi Miklós utca     

 


 

4.sz. melléklet

II. számú védőnői körzethez tartozó területek

 II. körzet: Hornyák-Dénes Zsuzsa védőnő

 • Akácfa utca                                                 
 • Alsóerdősor utca                                            
 • Bajcsy Zs. utca
 • Bajnoki szőlő                                     
 • Belső szőlő   
 • Damjanich utca                                         
 • Déli utca                                                                   
 • Dózsa György tér 
 • Felsőerdősor utca
 • Felsőráda tanya                                         
 • Fő út  35 - 171-ig és  8/A. – 146-ig             
 • Fő úti erdő
 • Garay bíró utca                                                     
 • Halászy Károly utca                                   
 • Haraszti út 1 - 9-ig és 2 - 20-ig
 • Hold utca                                                       
 • Hős utca
 • Jókai utca
 • Kápolna utca 1- 41-ig és  2 - 60-ig                              
 • Kinizsi utca                                                               
 • Kossuth utca                                            
 • Liliom utca                         
 • Magyari utca                         
 • Nap utca                                                        
 • Ó utca                                                           
 • Ócsai út
 • Páskom utca  
 • Petőfi utca                                                     
 • Rákóczi utca                                                 
 • Somogyi Béla utca                                      
 • Szabadság tér                                             
 • Széchenyi utca 1 - 143-ig és  2 - 140-ig
 • Temető utca                                      
 • Templom tér                                      
 • Templom utca                                   
 • Ványi  út                                           
 • Vásártér utca                                                
 • Veresmarty József utca                                
 • Vörösmarty utca                    

Címkék: rendelet, háziorvos, védőnő, körzetek

Vissza

Aktuális híreink

A teljes listához

Címkefelhő

adószámla (2), állás (13), álláshirdetés (3), bevallás (4), Bursa Hungarica (2), busz (2), csalók (2), csőtörés (3), dtkh (3), egyeztetés (3), elbír (3), felsőoktatás (3), fogászat (3), fogorvos (5), föld (2), gépjárműadó (2), gyál (4), háziorvos (3), hész (4), hirdetmény (3), hivatal (6), hulladék (9), iskola (6), katasztrófavédelem (3), kéményseprő (2), kérdőív (5), kerékpárút (3), koronavírus (13), nav (16), népszavazás (3), ócsa (3), okmányiroda (7), orvos (6), őstermelő (3), pályázat (12), pénzügy (2), rendelés (8), rendelet (2), sárga (3), szelektív (6), szja (6), tájékoztatás (3), támogatás (4), tartozás (3), ügyfélfogadás (7), ügyfélszolgálat (4), vállalkozó (2), védőoltás (6), videó (3), víz (6)

Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2022 minden jog fentartva – oldaltérkép