Eseménynaptár

 

Keresés 

Álláshirdetések

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet

mezőőri állásra, közalkalmazotti jogviszonyba

Munkavégzés: Alsónémedi közigazgatási területén a termőföldek őrzése, a termőföldön lévő, ill. ahhoz tartozó termények, termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme. A mezőőr további feladatait, a tevékenység feltételeit az 1997. évi CLIX. törvény tartalmazza.

Munkaidő: heti 40  óra

Munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételei:

 • Büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány
 • Magyar állampolgárság
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Határozott megjelenés, megfelelő állóképesség és erőnlét, egészségügyi alkalmasság.
 • 1997. évi CLIX. tv. 22. §. (1) bek.-ben meghatározott mezőőri  vizsga elvégzésének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • 1997. évi CLIX. tv. 22. §. (1) bek.-ben meghatározott mezőőri  vizsga megléte
 • mezőőri tapasztalat,
 • helyismeret.

A pályázat benyújtásának határideje:           2017. június 5. 16.00

A munkakör betölthetőségének időpontja:   Elbírálást követően azonnal.

Pályázatok benyújtásának módja: Írásban, postai úton az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2351 Alsónémedi, Fő út 58. sz., e-mailban az alsonemedi@alsonemedi.hu címre.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vincze József polgármester a 06-29/337-101/11-es mellékszámon.

 ........................................................................................................................

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az

ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. ügyvezetői állására

 

Pályázatot hirdető munkáltató: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

2351 Alsónémedi, Fő út 58. szám

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat a település polgármester gyakorolja.

Meghirdetett munkahely és beosztás:  ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT. ügyvezető

Az ügyvezető jogállása: Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozik

A megbízás időtartama: a 2013. évi V. tv. ( Ptk) 3.114 §-a alapján a vezető tisztségviselő megbízatása  határozatlan. Próbaidő tartalma: 6 hónap

Illetmény és juttatások: Az illetmény és egyéb juttatások megállapítását az Mt.-ben foglaltak alapján Alsónémedi Nagyközség  Önkormányzatának Képviselő-testülete határozza meg.

A pályázó feladata:  ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása, a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt, a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.

A Kft. üzleti tervének elkészítése, árbevételeinek eredményességének biztosítása, feladatainak irányítása és összehangolása, ellenőrzés, koordinálás, gazdálkodási és költségvetési tervek elkészítése.

A Kft. alapító okiratában foglalt tevékenységi körei: Saját tulajdonú ingatlan adásvétele, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.

 

Képesítési és egyéb feltételek:

 • büntetlen előélet,
 • középfokú végzettség
 • magyar állampolgárság
 • „B” kategóriás jogosítvány
 • Saját gépkocsi
 • Cselekvőképesség
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • településüzemeltetési vagy műszaki feladatokat ellátó intézménynél, gazdasági társaságnál szerzett gyakorlat
 • Vállalkozásban való jártasság
 • Vezetői gyakorlat
 • Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • szakmai tapasztalat igazolása
 • a megpályázott beosztással kapcsolatos szakmai, vezetői koncepció
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok bírálók általi megismeréséhez és kezeléséhez
 • nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. §-ban meghatározott kizáró feltételekre (összeférhetetlenség) vonatkozóan.
 • nyilatkozat, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;

 

A pályázat benyújtási határideje:            2017.  június 15.

A pályázat elbírálási határideje:              2017.  június 31.

 

A pályázatokat zárt borítékban az alábbi címen kell benyújtani: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal – 2351 Alsónémedi, Fő út 58.  A borítékon fel kell tüntetni: „ABÉVA Kft. pályázat”

 

A pályázatokat a Képviselő-testület Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság véleményezi.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad: Vincze József polgármester 29/337-101

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

.............................................................................................................................

Alsónémedi tehenészeti telepre keresünk fejő, állatgondozó munkatársat.

Érdeklődni: 06-29-337-050; 8-16 óra között

...............................................................................................................

GYÁLI KONTAKTLENCSE GYÁRBA BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT,

GÉPKEZELŐKET, CSOMAGOLÓKAT KERESÜNK!

 

Ingyenes dolgozói buszjárat!

Bejelentett hosszú távú lehetőség, tiszta munkakörnyezet,

Bruttó 755-833 Ft órabér + műszakpótlék + 8000 Étkezési + jutalmak

Három műszakos munkarend, 6+2-es beosztásban!

Jelentkezzen a: 06-30-338-2005 telefonszámon


Az Alsónémedi Önkormányzati Konyha felvételt hirdet

4 órás adminisztrátori állás betöltésére

Feladatai: adminisztratív folyamatok kezelése és besegít a főzőkonyha munkafolyamataiban.

Elvárások: felhasználói szintű számítástechnikai ismeret, önálló és precíz munkavégzés, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi és munkaköri alkalmasság, cselekvőképesség.

Bérezés: közalkalmazotti bértábla besorolása szerint.

Jelentkezési határidő: 2017.05.16. - A munkakör 2017.06.01-től tölthető be.

A jelentkezést és az önéletrajzot írásban az Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2351 Alsónémedi, Iskola u. 1. címre vagy a konyha@alsonemedi.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: Rácz Viktória 30/317-9641 vagy a konyha@alsonemedi.hu

...............................................................................................................

Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda pályázatot hirdet
a megüresedő dajkai álláshelyére

 

Képesítési feltételek: Dajkai szakmunkásképző /vagy Érettségi

Állás elfoglalásának ideje: 2017.08.01.

A megbízás: próbaidővel határozatlan időre szól

A pályázat-önéletrajz benyújtásának határideje: 2017.05.15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.05.30.

Illetmény: KJT – garantált bérminimum + Önkormányzati illetmény kiegészítés

Munkavégzési terület: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

Pályázat címzése: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda - óvodavezető 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8.

Elektronikus úton benyújtható: Szabó Éva óvodavezető - nemediovi@gmail.com

Csatolandó:      

- bizonyítvány másolat

- erkölcsi bizonyítvány

- önéletrajz

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:  nemediovi@gmail.com vagy +36/30-932-2436

...............................................................................................................


Keresés 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2017 minden jog fentartva – oldaltérkép