Eseménynaptár

 

Keresés 


Kommunális és szelektív hulladék elszállítása

Szállítási napok: Hétfő-kedd

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI  NAP  VÁLTOZÁS!

2017. július 25-én (kedden) a hulladékszállítással kapcsolatos ügyfélfogadás elmarad!

A hulladékszállítási közszolgáltatást végző Vertikál Nonprofit Zrt. helyi ügyfélszolgálata a keddi napokon 16-18 óra között továbbra is az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Titkárságán (Alsónémedi, Fő út 58.) elérhető.

 Győrvári Istvánné Alsónémedi Ügyfélszolgálat

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Módosított szelektív szállítási naptár 2017.

2017. évi szállítási rend

 

A karácsonyi ünnepeket követően Alsónémedi településen a szervezett fenyőfagyűjtés és elszállítás január 13-án (péntek) és 27-én (péntek) lesz! Kérjük csak az elszállítás napja előtti este tegyék ki a fenyőfákat!

A fenyőfákat az ingatlan előtt lévő, útpadka melletti közterületen kell elhelyezni a forgalmat nem akadályozó módon! 

A fától „tiszta”, idegen anyagoktól (pl. csillagszóróktól, fényfüzérektől, egyéb díszektől) mentes állapotban váljanak meg, a szelektív gyűjtés és az újrahasznosíthatóság érdekében, hiszen, mint a korábbi években, úgy az ideiben is a beszállított fenyőket energetikai célokra hasznosítjuk!

VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit ZRt.
8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. szám

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zrt. 

Cím: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.

KÜJ azonosító: 103 175 834 - KTJ-azonosító: 100 549 934 - Statisztikai számjel: 24662837-3811-114-07 - Adószám: 24668737-2-07 - Cégjegyzékszám: 07-10-001420

Bankszámlaszám:12023008-00181708-00100000

Telefon: 06-22/576-070 Telefax: 06-22/576-071 E-mail: info@vertikalrt.hu

 Önkormányzati rendelet letöltése

 Közszolgáltatási szerződés letöltése

Közérdekű tájékoztató a hulladékgazdálkodásban használható hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatos kárrendezésről

PANASZKEZELÉS: 

Tájékoztatás

Kárkezelés

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

HELYI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI:

Minden kedden 16-18 óra között az Alsónémedi, Fő út 58. sz. alatt (Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, Titkárság). Csak ebben az időpontban: 337-101/11 

E-mail: hulladekszallitas@alsonemedi.hu

Győrvári István Lászlóné

A SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYOMTATVÁNYOK:

Új fogyasztó bejelentése

Közületi közszolgáltatási szerződés

Nyilatkozat (kedvezményezettek részére minden esetben ezt a nyomtatványt ki kell tölteni)

Használóváltozás bejelentése

Edényzetmódosítás bejelentése

Névváltozás bejelentése

Postacím változás bejelentése

Szüneteltetés bejelentése

Megszüntetés bejelentése

Matricákkal kapcsolatos problémák

Számlaszámmal kapcsolatos nyomtatvány

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS:

A Vertikál Nonprofit Zrt. évente 1 alkalommal térítésmentesen biztosítja - az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban - a háztól történő, háztartásban keletkezett lom elszállítását. Pl. feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méret? anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék,  egyéb mez?gazdasági, ipari hulladék;
- elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
- veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
- heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységb?l származó hulladék.

Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott régiós elérhetőségen jelezze a szolgáltató felé a 06-24-535-535 telefonszámon. (A telefonáláskor azonosító számára szükség lesz, mely a számlán megtalálható!)

Keresés 


Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2017 minden jog fentartva – oldaltérkép