Hulladékszállítás

DTKH Nonprofit Kft. felhívása!

Ezúton szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy a 2023-as évben nem kerülnek postázásra az érvényesítő matricák. 

Társaságunk a közszolgáltatás igénybevételének jogosultságát személyes ellenőrzéssel és digitális rendszer segítségével valósítja meg. 

Ezzel összefüggésben továbbra is kiemelten fontos, hogy lakott ingatlan esetén a közszolgáltatás igénybevétele, illetve a díj fizetése kötelező. 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük! 

web: www.dtkh.hu


2023. II. félévi hulladék elszállítási rend tájékoztató anyag - itt

2023. I. félévi hulladék elszállítási rend tájékoztató anyag - itt

Közület levél - szelektív, kommunális - Alsónémedi

Hulladéklerakóról szóló tájékoztatás letöltése - itt

Alsónémedi településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2017. november 01.-től - közszolgáltatóként – a DTkH Nonprofit Kft. látja el.

Az ügyfélszolgálati rendszer keretében felmerülő problémák, panaszok, észrevételek megoldására Társaságunk a központi ügyintézési helyén, valamint postai, telefonos és internetes kapcsolattartással áll az Ügyfelek rendelkezésére.

Ügyfélfogadási időben adatváltozás, szüneteltetés, megszüntetés, új igény bejelentési ügyek intézhetők.

Elérhetőségeink:

2700 Cegléd, Pesti út. 65.

tel.:53/500-152, 53/500-153 fax. 53/505-566,

www.dtkh.hu, ugyfelszolgalat@dtkh.hu

Központi ügyfélszolgálat: 

2700 Cegléd, Pesti út. 65.

Hétfő: 8.00 - 20.00; Kedd- Csütörtök: 08.00 – 15.00 (Péntek: nincs ügyfélfogadás)

2017. december 01-től ALSÓNÉMEDIN ÜGYFÉLFOGADÁS A GSM ÜZLETBEN!!! Alsónémedi, Szabadság tér 12/A; keddenként 16-18 óráig (ünnepnap kivételével)

NYOMTATVÁNYOK 2018. februártól:

ÜGYINTÉZÉS MENETE, KÉRJÜK OLVASSA EL !!!

Lakossági bejelentőlap

Közületi szerződés

Eseti közületi szerződés

Bérleti szerződés (Edény)

Meghatalmazás

Zsák átadás-átvételi jegyzőkönyv

Zsák átadás-átvételi jegyzőkönyv (külterületi csak zsákos gyűjtésű)

PANASZKEZELÉS: 

Bejelentőlap

Tájékoztató


FELHÍVÁS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS ÜGYÉBEN!

A Vertikál Nonprofit Zrt. tájékoztatása – és Önkormányzatunk tapasztalata – szerint az elmúlt 6 hónapban látványosan és nagy mértékben romlott a település lakosságának környezettudatossága: míg korábban a sárga fedelű „szelektív” edény 10-15-%-ban tartalmazott kommunális hulladékot, addig mostanra ez az arány 25-35 %-ra emelkedett.

A lakosság háztartásonként és részletesen írásban tájékoztatást kapott a szelektív gyűjtőedénybe helyezhető hulladékfajtákról. A mostanra kialakult arány a munkát nagy mértékben megnehezíti, sőt ellehetetleníti és jelentős többletköltséget okoz.

A szelektív gyűjtés megvalósításának érdekében  figyelmesebben válogassák a hulladékot! 

Amennyiben a szelektív edénybe kommunális hulladékot helyeznek, szállítóink nem fogják üríteni az edényt,  aminek okáról természetesen írásban értesítést hagynak a helyszínen!

A szelektív hulladékgyűjtő edényzetbe az alábbi hulladékok helyezhetők el:

-  papír (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek, papírdobozai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv

-  műanyag (kiöblítve, laposra taposva): színes- és víztiszta PET palack, kupak (üdítős, ásványvizes), kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl: samponos, öblítős, mosogatószeres), reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok,

-  fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, laposra taposva): fém italos doboz (pl: üdítős, sörös, energiaitalos), tartós tej és üdítők dobozai (Tetra Pack), konzervdoboz, háztartási fémhulladékok (pl: evőeszközök, fém főzőedény)

Begyűjtésének módja: A csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló kukát (újrahasznosítható hulladék) a gyűjtési napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után kihelyezetteket nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék kerül kihelyezésre, Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását.

FONTOS! Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üveget NE helyezzen az edényzetbe, azt külön üveggyűjtésre kijelölt napokon viszi a szolgáltató!!!!


ÖNKORMÁNYZATI KEDVEZMÉNY IGÉNYLÉSE

Kitölthető kérelem letöltése - itt

 

Rendeleti szabályozása: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

"11. Hulladékszállítási díj támogatása

19. § (1) Az Önkormányzat a település lakossága részére rendszeres ellátásként - kérelemre - támogatást nyújt a települési szilárd hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatás díjának megfizetéséhez. 

 

(2) A mindenkori hulladékszállítási díjból díjfizetési kedvezményben részesül:

a) a 60. életévét betöltött egyedülálló, az életévének betöltését követő hónap elsejétől,   amennyiben ő az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos használója,

b) az a kétszemélyes háztartás, melynek mindkét tagja a 70. életévét betöltötte, a fiatalabbik személy 70. életévének betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben ők az ingatlan tulajdonosai, haszonélvezői és egyedüli, kizárólagos használói,

(3) Az ellátás összege a kérelmező által  igénybevett edényre számított  hulladékszállítási díj 50%-a.

(4) Díjfizetési mentességben részesül továbbá kérelem alapján az az ingatlantulajdonos, akinek az ingatlanára nincs bejelentett természetes vagy jogi személy, és életvitelszerűen nem tartózkodik ott senki. A kérelmet a Hivatalban kell benyújtani és nyilatkozni a feltételek fennállásáról."


Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében 2017. szeptember 29-én, 97 önkormányzat részvételével létrejött a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás. A további csatlakozási szándékok elfogadásával 2018. január 1-től a tagok száma 101 települési önkormányzatra emelkedett.

A társulás feladata: a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, a társulás területén élők megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásának a biztosítása az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási tervnek megfelelően; a Duna-Tisza térségi hulladékgazdálkodási rendszerek komplex tovább fejlesztése, így elsődlegesen előválogató és utóválogató fejlesztése történhet meg, elősegítve az elkülönített hulladékgyűjtést.

A Társulási Tanács Elnöke: Dr. Szeberényi Gyula Tamás Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere

További információk: https://kecskemet.hu/varoshaza/onkormanyzat/tarsulasok/duna-tisza-kozi-hulladekgazdalkodasi-es-kornyezetvedelmi-tarsulas

Polgármesteri
köszöntő

Érték a család. A becsületes munka, aminek van gyümölcse. Érték egy boldog pillanat, egy nyugodt este a barátokkal, nagy beszélgetés az idősebb generációval – akik persze még több értéket éltek már meg. Szeretem a hagyományokat. Az adott szó értékét és a közösség erejét. A fejlődés pedig csak úgy lehetséges, ha együtt akarjuk. Ha hiszünk abban, hogy az összefogásnak ereje van. És persze később mi adhatjuk majd tovább ezeket az értékeket azoknak, akiket a legjobban szeretünk, a gyerekeinknek. Tovább ⟫


Dr. Tüske Zoltán

Polgármester

Eseménynaptár

Nézze meg aktuális és múltbéi eseményeinket.
 

Településünk

Önkormányzat

Intézmények

Értékeink