Hulladékszállítás

A DTKH ügyfélszolgálat

2351 Alsónémedi, Szabadság-tér 12/A.

Web: www.dtkh.hu


2024. évi hulladék elszállítási rend tájékoztató anyag - itt

Közület levél - szelektív, kommunális - Alsónémedi

Hulladéklerakóról szóló tájékoztatás letöltése - itt

Alsónémedi településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2017. november 01.-től - közszolgáltatóként – a DTkH Nonprofit Kft. látja el.

Az ügyfélszolgálati rendszer keretében felmerülő problémák, panaszok, észrevételek megoldására Társaságunk a központi ügyintézési helyén, valamint postai, telefonos és internetes kapcsolattartással áll az Ügyfelek rendelkezésére.

Ügyfélfogadási időben adatváltozás, szüneteltetés, megszüntetés, új igény bejelentési ügyek intézhetők.

Elérhetőségeink:

2700 Cegléd, Pesti út. 65.

tel.:53/500-152, 53/500-153 fax. 53/505-566,

www.dtkh.hu, ugyfelszolgalat@dtkh.hu

Központi ügyfélszolgálat: 

2700 Cegléd, Pesti út. 65.

Hétfő: 8.00 - 20.00; Kedd- Csütörtök: 08.00 – 15.00 (Péntek: nincs ügyfélfogadás)

2017. december 01-től ALSÓNÉMEDIN ÜGYFÉLFOGADÁS A GSM ÜZLETBEN!!! Alsónémedi, Szabadság tér 12/A; keddenként 16-18 óráig (ünnepnap kivételével)

 

ÜGYINTÉZÉS MENETE, FAJTÁI:

https://dtkh.hu/ugyintezes-menete-fajtai

 

NYOMTATVÁNYOK 

ÜGYINTÉZÉS MENETE, KÉRJÜK OLVASSA EL !!!

https://dtkh.hu/nyomtatvanyok

Közületi szerződés

Eseti közületi szerződés

 

Kommunális edény cseréjére vonatkozó információk - Garanciális javítás, csere

https://dtkh.hu/kommunalis-edenyek-csereje

 

Panaszkezelés:

https://dtkh.hu/panaszkezeles

 

Kapcsolat:

https://dtkh.hu/contact


 

ÖNKORMÁNYZATI KEDVEZMÉNY IGÉNYLÉSE

Kitölthető kérelem letöltése - itt

Rendeleti szabályozása: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 14. §-a alapján történő hulladékszállítási díj 50 %-os kedvezmény igénybevétele.

19. § (1) Az Önkormányzat a település lakossága részére rendszeres ellátásként - kérelemre - támogatást nyújt a települési szilárd hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatás díjának megfizetéséhez. 

 

(2) A mindenkori hulladékszállítási díjból díjfizetési kedvezményben részesül:

a) a 60. életévét betöltött egyedülálló, az életévének betöltését követő hónap elsejétől,   amennyiben ő az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos használója,

b) az a kétszemélyes háztartás, melynek mindkét tagja a 70. életévét betöltötte, a fiatalabbik személy 70. életévének betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben ők az ingatlan tulajdonosai, haszonélvezői és egyedüli, kizárólagos használói,

(3) Az ellátás összege a kérelmező által  igénybevett edényre számított  hulladékszállítási díj 50%-a.

(4) Díjfizetési mentességben részesül továbbá kérelem alapján az az ingatlantulajdonos, akinek az ingatlanára nincs bejelentett természetes vagy jogi személy, és életvitelszerűen nem tartózkodik ott senki. A kérelmet a Hivatalban kell benyújtani és nyilatkozni a feltételek fennállásáról."


Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében 2017. szeptember 29-én, 97 önkormányzat részvételével létrejött a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás. A további csatlakozási szándékok elfogadásával 2018. január 1-től a tagok száma 101 települési önkormányzatra emelkedett.

A társulás feladata: a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, a társulás területén élők megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásának a biztosítása az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási tervnek megfelelően; a Duna-Tisza térségi hulladékgazdálkodási rendszerek komplex tovább fejlesztése, így elsődlegesen előválogató és utóválogató fejlesztése történhet meg, elősegítve az elkülönített hulladékgyűjtést.

A Társulási Tanács Elnöke: Dr. Szeberényi Gyula Tamás Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere

További információk: https://kecskemet.hu/varoshaza/onkormanyzat/tarsulasok/duna-tisza-kozi-hulladekgazdalkodasi-es-kornyezetvedelmi-tarsulas

Polgármesteri
köszöntő

Érték a család. A becsületes munka, aminek van gyümölcse. Érték egy boldog pillanat, egy nyugodt este a barátokkal, nagy beszélgetés az idősebb generációval – akik persze még több értéket éltek már meg. Szeretem a hagyományokat. Az adott szó értékét és a közösség erejét. A fejlődés pedig csak úgy lehetséges, ha együtt akarjuk. Ha hiszünk abban, hogy az összefogásnak ereje van. És persze később mi adhatjuk majd tovább ezeket az értékeket azoknak, akiket a legjobban szeretünk, a gyerekeinknek. Tovább ⟫


Dr. Tüske Zoltán

Polgármester

Eseménynaptár

Nézze meg aktuális és múltbéi eseményeinket.
 

Településünk

Önkormányzat

Intézmények

Értékeink