Polgármesteri Hivatal

A jegyző és a polgármester munkáját segíti a

Szervezési csoport

A Polgármesteri Hivatalban működő csoportok:

Hatósági csoport

Műszaki csoport

Pénzügyi csoport

A Polgármesteri Hivatalban intézhető egyéb ügyek:

Járási Kirendeltség

 

Dr. Tüske Zoltán

polgármester

polgarmester@alsonemedi.hu

(29)337-101/11

Önkormányzat, képviselőtestület vezetése, képviselete, munkáltatói feladatok ellátása

Nagy Ibolya

jegyző

jegyzo@alsonemedi.hu

(29)337-101/23

Polgármesteri Hivatal vezetése, államigazgatási, önkormányzati ügyek

Győrvári István Lászlóné

szervezési csoportvezető

gyorvarine@alsonemedi.hu

(29)337-101/11

Alsónémedi Hírmondóval kapcsolatos ügyek, honlappal kapcsolatos ügyek, önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos ügyek, képviselő-testületi és bizottsági munka

Szabó Tímea

titkársági ügyintéző (szervezési csop.)

szabo.timea@alsonemedi.hu

(29)337-101

Titkársági feladatok ellátása, képviselő-testületi és bizottsági munka adminisztratív feladatai

Bálint Katalin

igazgatási ügyintéző (hatósági csop.)

balint.kata@alsonemedi.hu

(29)337-101/16

Iktatás, KCR ügyintézés, népesség nyilvántartás, hatósági bizonyítványok, lakcím érvénytelenítés

Dr. Tunyogi-Tüske Ágnes

igazgatási ügyintéző (hatósági csop.)

drttagnes@alsonemedi.hu

(29)337-101/14 (30)223-6240

Népesség-nyilvántartás, szociális, ipar-kereskedelmi ügyek, anyakönyvvezető

Müller-Kiss Melinda

igazgatási ügyintéző (hatósági csop.)

kiss.melinda@alsonemedi.hu

(29)337-101/16

Iktatás, hagyatéki ügyek, földügyek, egyéb hirdetmények

Dencsik Pálné

adóügyi ügyintéző (hatósági csop.)

dencsikne@alsonemedi.hu

(29)337-101/19

Adó- és értékbizonyítványok kiállítása (hagyaték, ingatlan értékelés), adóigazolások; adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása, letiltások

Jakab Ágnes

adóügyi ügyintéző (hatósági csop.)

jakabagnes@alsonemedi.hu

(29)337-101/19

Iparűzési adó, építményadó, föld bérbeadás után fizetendő SZJA, felszámolások, végrehajtás, adóigazolások; mezőőri járulék, adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása, letiltások

Szabóné Bán Julianna

műszaki csoportvezető

szabone.juli@alsonemedi.hu

(29)337-101/15; +36-30-932-2433

Településrendezési-, -fejlesztési ügyek, szakhatósági állásfoglalások kiadása, polgári védelem

Bálint Zoltánné

műszaki ügyintéző

jozan.kati@alsonemedi.hu

(29)337-101/15

Útépítési hozzájárulások nyilvántartása, egtyéb adminisztratív feladatok

Molnár Ákos

műszaki ügyintéző

molnar.akos@alsonemedi.hu

(29)337-101/22

Település-üzemeltetés (önkormányzati épületek utak karbantartása), közútkezelői ügyek, közmunkára ítéltek ügyei

Mácsik Viktória

igazgatási ügyintéző

macsik.viktoria@alsonemedi.hu

(29)337-101/15

Pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása, egyéb

Pótiné Safranyik Anikó

pénzügyi csoportvezető

potine.aniko@alsonemedi.hu

(29)337-101/20

Költségvetés, beszámolók, zárszámadás, pénzügyi vezetői feladatok

Papp Irén

pénzügyi csoportvezető

szarkanora@alsonemedi.hu

(29)337-101/17

Számlák iktatása, kötelezettségvállaláshoz kapcsolása

Szarka Judit

pénzügyi csoportvezető

szarka.judit@alsonemedi.hu

(29)337-101/17

Könyvelés, vevőszámlák kiállítása, utalásoka

Jobbágy Anikó

pénzügyi csoportvezető

jobbagy.aniko@alsonemedi.hu

(29)337-101/17

Leltározás, selejtezés, kötelezettségvállalás nyilvántartása, könyvelés

Boros Andrea

pénzügyi csoportvezető

boros.andrea@alsonemedi.hu

(29)337-101/17

Munkaügyi feladatok, bér könyvelése, gyulai ingatlan (üdülő) ügyeinek intézése

Kovácsné Zufal Helga

pénzügyi csoportvezető

zufal.helga@alsonemedi.hu

(29)337-101/17

Pénztár, személyi juttatások számfejtése, szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása

 

A Polgármesteri Hivatalban található egyéb ügyintézési lehetőségek

Rákos László

települési főmérnök

rakos.laszlo@alsonemedi.hu

(29)337-101/22; +36/30-921-9059

 

Farkas István

települési főépítész

alsonemedi@foepitesz.com

+36-70-342-4422

Páratlan héten hétfőn 13.00-tól 14.30-ig előzetes időpontegyeztetésre!

 

ÜGYINTÉZÉSI LEHETŐSÉGEK

Ügyintézés

Nyomtatványok letöltése

ALAPÍTÓ OKIRAT


Mezőőrök:

Garai Miklós +36-30-857-6195

Gödöllei Attila +36-30-423-2215

Nagy Zoltán +36-70-4911-039

Közterület-felügyelők: 

kozteruletfelügyelet@alsonemedi.hu  

Dernóczi Zoltán közterület-felügyelő +36-70-607-9601;
+36-30-503-6739  (aki szolgálatban van annál van ez a telefon)

Lovas Péter közterület-felügyelő +36-30-503-6739 (aki szolgálatban van annál van a telefon)

Bozó István segédfelyügyelő +36-30-503-6739 (aki szolgálatban van annál van a telefon)

Körzeti megbízottak:

Szadai Attila r. törzszászlós +36-20-489-67-22

ÖNKORMÁNYZATI SZÁMLASZÁMOK LETÖLTÉSE ITT

 

Polgármesteri
köszöntő

Érték a család. A becsületes munka, aminek van gyümölcse. Érték egy boldog pillanat, egy nyugodt este a barátokkal, nagy beszélgetés az idősebb generációval – akik persze még több értéket éltek már meg. Szeretem a hagyományokat. Az adott szó értékét és a közösség erejét. A fejlődés pedig csak úgy lehetséges, ha együtt akarjuk. Ha hiszünk abban, hogy az összefogásnak ereje van. És persze később mi adhatjuk majd tovább ezeket az értékeket azoknak, akiket a legjobban szeretünk, a gyerekeinknek. Tovább ⟫


Dr. Tüske Zoltán

Polgármester

Eseménynaptár

Nézze meg aktuális és múltbéi eseményeinket.
 

Településünk

Önkormányzat

Intézmények

Értékeink